Author Archives: Thinh Thanh

Các phương pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất

Kiểm soát chất lượng trong sản xuất

Kiểm soát chất lượng (QC – Quality Control) là một yếu tố vô cùng quan trọng trong sản xuất. Nhiều doanh nghiệp quá chú trọng vào quy trình sản xuất cũng như đề cao số lượng sản phẩm đầu ra mà quên đi vấn đề về chất lượng. Khi áp dụng các phương pháp kiểm […]

Quản lý line sản xuất là gì?

Quản lý line sản xuất

Khi công nghiệp ngày càng phát triển thì việc ứng dụng các máy móc tự động vào sản xuất càng nhiều. Quản lý line sản xuất giúp các nhà kinh doanh tiết kiệm rất nhiều chi phí. Đồng thời mang lại lợi ích khá cao cho các doanh nghiệp. Để mỗi doanh nghiệp nhà máy […]

Hệ thống quản lý chất lượng GMP trong sản xuất

Hệ thống quản lý chất lượng sản xuất

Hệ thống quản lý chất lượng GMP đặt ra các yêu cầu đến nhà xưởng về trang thiết bị, kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, kiểm soát quá trình chế biến, kiểm soát con người và kiểm soát khâu bảo quản, vận chuyển thành phẩm. GMP được thiết kế để giảm thiểu các rủi ro […]

Tầm quan trọng của kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm

Hiện nay; nhà máy sản xuất nào cũng đều có vị trí chuyên phụ trách về kỹ năng giám sát và quản lý sản xuất. Điều này sẽ đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp luôn diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Hoạt động này tác động trực tiếp tới doanh thu; […]

Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp

IoT VNATECH internet of things 800x420 1

Chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu mà mọi người tiêu dùng đều quan tâm. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần hiểu rõ rằng việc quản lý chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp là rất quan trọng và cần thiết. Những quy trình đó bao gồm việc: hoạch định chất lượng, xác […]

Vai trò của quy trình quản lý chất lượng trong sản xuất

Quy trình quản lý chất lượng trong sản xuất là các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một doanh nghiệp về chất lượng. Việc định hướng và kiểm soát về chất lượng nói chung bao gồm lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng; hoạch định chất lượng; […]

Contact Me on Zalo