Trụ sở chính 86, Nguyen Phuc Lai St, O Cho Dua Ward, Dong Da Dist, Ha Noi City +84 (4) 6 6833 261
Văn Phòng tại Hà Nội VT09-BT02, KĐT Xa La Phuc La Ward, Ha Dong Dist, Ha Noi City +84 (4) 6 6833 261
Văn Phòng tại TP HCM 33/14, Trường Sơn st 4 Ward, Tan Binh Dist, HCM City +84 (4) 6 6833 261