Trụ sở chính 86, Nguyen Phuc Lai St, O Cho Dua Ward, Dong Da Dist, Ha Noi City +84 (4) 6 6833 261
Văn Phòng tại Hà Nội VT09-BT02, KĐT Xa La Phuc La Ward, Ha Dong Dist, Ha Noi City +84 (4) 6 6833 261
Văn Phòng tại TP HCM 33/14, Trường Sơn st 4 Ward, Tan Binh Dist, HCM City +84 (4) 6 6833 261

Chúng tôi có giải pháp toàn diện cho bạn

Giúp bạn giải quyết các bài toán gặp phải trong quá trình sản xuất là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn xây dựng các giải pháp công nghệ từ cục bộ đến toàn hệ thống.

image