VNATECH cung cấp giải pháp toàn diện Smart Factory & Industry 4.0 cho nhà máy thông minh của bạn. Tư vấn, cung cấp thiết  bị, triển khai lắp đặt, hiệu chỉnh, bàn  giao.

Hệ thống tủ điện công nghiệp tích hợp công nghệ cao, điều khiển theo yêu cầu bài toán của bạn.

Chuyển đổi số để nhà máy của bạn năng suất hơn, hiệu quả hơn, cạnh tranh hơn và vận hành dễ dàng hơn!

Quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng toàn cầu với giải pháp và thiết bị của VNATECH.

Phân loại sản phẩm tốc độ cao, tăng năng suất, giảm công nhân sử dụng robot và thị giác máy tính( Vision Machine)

 

Chúng tôi có giải pháp toàn diện cho bạn

Giúp bạn giải quyết các bài toán gặp phải trong quá trình sản xuất là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn xây dựng các giải pháp công nghệ từ cục bộ đến toàn hệ thống.

image