Phát triển doanh nghiệp của bạn một cách hiệu quả với phần mềm quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất không nhất thiết phải phức tạp. Hãy ngừng dành hàng giờ để cập nhật bảng tính hoặc lật giở sổ tay hướng dẫn bằng phần mềm lập kế hoạch sản xuất trực quan giúp lập và giao kế hoạch sản xuất xuống phân xưởng, công nhân, theo dõi tình trạng, tiến độ sản xuất, quản lý nhà cung cấp, nguyen vật liệu, quy trình, chi phí chất lượng

phan mem quan ly san xuat

Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh với các tính năng được thiết kế để cung cấp cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn toàn

Có cái nhìn trực quan về hoạt động sản xuất của bạn với các tính năng giúp hoạt động sản xuất và kinh doanh của bạn diễn ra liên tục.

Tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh với các tính năng được thiết kế để cung cấp cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát hoàn toàn

Có cái nhìn trực quan về hoạt động sản xuất của bạn với các tính năng giúp hoạt động sản xuất và kinh doanh của bạn diễn ra liên tục.

Phần mềm quản lý sản xuất có thể làm cho quy trình phức tạp nhất trở nên đơn giản

Việc quản lý doanh nghiệp của bạn mà không có sự trợ giúp của phần mềm quản lý sản xuất là rất tẻ nhạt — đặc biệt là nếu bạn sử dụng bảng tính dễ xảy ra lỗi để quản lý hoạt động sản xuất.

Phần mềm quản lý sản xuất khắc phục các vấn đề cốt lõi của quản lý sản xuất, tự động hóa iẹc lập kế hoạch, kiểm soát tất cả các công đoạn xản xuất, thu thập và phân tích dữ liệulà công cụ hoàn hảo hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của bạn 

katana36200 768x576 1

Phần mềm quản lý sản xuất của Vnatech giúp bạn có thể:

 • Quản lý thực hiện quy trình công nghệ, quản lý sản lượng, kiểm soát tiến độ sản lượng
 • Quản lý nguyên vật liệu.Theo dõi số lượng nguyên vật liệu sử dụng thực tế, tồn, giúp dự báo nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý vận hành thiết bị. Giám sát năng suất và tình trạng máy theo thời gian thực. Xác định máy có tỉ lệ NG cao
 • Quản lý nhân công, kiểm doát thời gian làm việc, sản lượng và chất lượng. Theo dõi xu hướng chất lượng của nhan luẹc
 • Kiểm soát chất lượng và số lượng sản phẩm. Cảnh báo sản phẩm lỗi. Phát hiện và xử lý lỗi ngay lâpj tức
 • Kiểm soát môi trường, theo dõi, giám sát  điều chỉnh và duy trì các tiện ích phù hợp cho sản xuất 
 • Báo cáo, phân tích xu hu hướng theo kỳ. Báo cáo đầu vào, đầu ra về sản lơngj, thành phẩm, bán thành phẩm, hàng tồnhàng dụe trữ theo thời gian thực, Lưu trữ quản lý, trích lục hồ sơ sản xuất 

Phần mềm quản lý sản xuất đảm bảo tất cả các công đoạn đều được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Cho phép bạn theo dõi và giám sát đầu vào của vật liệu cần thiết và giảm lỗi của con người — giúp bạn phát hiện ra các lỗi sớm trong quá trình sản xuất, giúp dễ dàng duy trì hoạt động sản xuất diễn ra liên tục đảm bảo hiệu suất và chất lượng

Việc lập kế hoạch bằng phần mềm sản xuất cho phép bạn:

 • Dự báo nhu cầu mua hàng đúng tiến độ và khối lượng. tối ưu hóa đàu vào
 • Kiểm soát tiêu hoa nguyên vật liệu, đánh giá điều chỉnh BOM
 • Hạn ché thời gian truy suất dữ liệu
 • Cung cấp thông tin tin cậy giúp tối uu hóa quản lý sản xuất. Tìm ra điểm rủi ro cần kiểm soát và điểm yếu cần cải tiến
 • Kiểm soát được chất lượng sản phẩm, hạn chế sản phẩm lỗi hỏng
 • Dễ dàng mở rộng. Setup dây chuyên/ nhà xưởng với chi phí thấp 
 • Tăng độ tin cậy với khách hàng nhờ tính chính xác minh bạch và tốc độ
 • Giảm chi phí nhân lực và gia tăng chất lượng lao động
katana36425 768x576 1

Mô hình tự động hóa quản lý sản xuất 

tu dong hoa san xuat

Có được tầm nhìn về tình hình sản xuất kinh doanh của bạn

Những thay đổi luôn xảy ra trong sản xuất công nghiệp. Máy móc trục trặc, thay đổi thời gian giao hàng , thay đổi về tính khả dụng của vật liệu và các đơn hàng ưu tiên diễn ra hàng ngày trong sản xuấtCác phần mềm quản lý sản xuất của Vnatech giải quyết mọi vấn đề về lịch trình sản xuất và nhân sự chỉ trong vài giây. Chào mừng đến với tương lai của sản xuất.

bao cao tong quan nha may 1