Phần mềm lập kế hoạch sản xuất hiệu quả cho doanh nghiệp

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp sản xuất tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất một cách hiệu quả. Phần mềm này thường được sử dụng để tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất trong một doanh nghiệp. Đây là một hệ thống tích hợp cho phép các nhà quản lý điều hành quy trình sản xuất từ đơn hàng ban đầu đến sản phẩm hoàn thành.

Ý nghĩa của phần mềm lập kế hoạch sản xuất

MES (Manufacturing Execution System – Hệ thống điều hành sản xuất) là hệ thống phần mềm giúp doanh nghiệp tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi nhuận. Hệ thống MES hoạt động bằng cách lập kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị cần thiết cho sản xuất. Dựa trên dự báo nhu cầu thị trường và lịch trình sản xuất.

Phần mềm thường bao gồm các chức năng sau

 • Dự báo: Dự báo nhu cầu sản phẩm trong tương lai.
 • Lập kế hoạch sản xuất: Xác định số lượng sản phẩm cần sản xuất, thời gian sản xuất và các nguồn lực cần thiết.
 • Lên lịch sản xuất: Xác định thứ tự và thời gian sản xuất các sản phẩm.
 • Theo dõi tiến độ sản xuất: Theo dõi quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng thời hạn và chất lượng.
 • Kiểm soát hàng tồn kho: Theo dõi lượng hàng tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm và bán thành phẩm.
Cấu trúc quản lý sản xuất
Cấu trúc quản lý sản xuất

Phần mềm có thể được sử dụng cho nhiều loại hình doanh nghiệp sản xuất. Giúp doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. Vì các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo lô, theo chu kỳ.

Lợi ích khi sử dụng phần mềm lập kế hoạch sản xuất (MES)

Tăng năng suất lao động

 • Tự động hóa các quy trình thủ công: MES tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, giải phóng nhân viên khỏi những công việc nhàm chán và tẻ nhạt.  Giúp họ tập trung vào các công việc giá trị gia tăng.
 • Giảm thiểu sai sót: MES giúp giảm thiểu sai sót do con người gây ra.
 • Tối ưu hóa việc sử dụng nhân công: MES giúp phân bổ nhân công hợp lý, đảm bảo nguồn nhân lực sẵn sàng cho sản xuất. Giúp tăng năng suất lao động.

Giảm chi phí sản xuất

 • Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu: MES theo dõi và quản lý việc sử dụng nguyên vật liệu trong suốt quá trình sản xuất. Giúp doanh nghiệp xác định những khu vực lãng phí và có biện pháp khắc phục.
 • Giảm thiểu lãng phí: MES giúp giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu, năng lượng và các nguồn lực khác. Từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp.
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị: MES giúp theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ. Giúp giảm thiểu hỏng hóc và tăng tuổi thọ của máy móc thiết bị.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

 • Theo dõi và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong từng giai đoạn sản xuất: MES giúp theo dõi và giám sát chất lượng sản phẩm trong từng giai đoạn sản xuất. Từ đó phát hiện sớm các lỗi và vấn đề để khắc phục kịp thời.
 • Phát hiện sớm các lỗi và vấn đề: MES giúp phát hiện sớm các lỗi và vấn đề trong quá trình sản xuất. Giúp doanh nghiệp có biện pháp khắc phục kịp thời, tránh để sản phẩm lỗi xuất xưởng.
 • Đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và đồng nhất: MES giúp đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và đồng nhất. Và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Tăng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường

 • Cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng: MES giúp doanh nghiệp thu thập và phân tích dữ liệu về nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng.  Từ đó đưa ra kế hoạch sản xuất phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường một cách hiệu quả.
 • Giúp doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất: MES giúp doanh nghiệp linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường thay đổi. Tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.
 • Nâng cao khả năng đáp ứng các đơn hàng gấp: MES giúp doanh nghiệp ưu tiên xử lý các đơn hàng gấp.
Quản lý sản lượng theo máy
Quản lý sản lượng theo máy

Phần mềm lập kế hoạch sản xuất (MES) có các tính năng chính 

Lập kế hoạch và quản lý sản xuất

 • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết: MES giúp lập kế hoạch sản xuất chi tiết, bao gồm lịch trình sản xuất, phân bổ nhân công, máy móc thiết bị cho từng công đoạn sản xuất. Điều này đảm bảo tiến độ sản xuất được thực hiện theo đúng kế hoạch.
 • Quản lý đơn hàng: MES giúp theo dõi và quản lý đơn hàng khách hàng, bao gồm tình trạng đơn hàng, tiến độ sản xuất, giao hàng và thanh toán. Giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
 • Quản lý kho hàng: MES giúp theo dõi và quản lý số lượng nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng bán thành phẩm trong kho. Đảm bảo nguồn hàng luôn sẵn sàng cho sản xuất và bán hàng.

Theo dõi và giám sát quy trình sản xuất

 • Theo dõi tiến độ sản xuất: MES giúp theo dõi tiến độ sản xuất theo từng công đoạn. Giúp phát hiện sớm các vấn đề và có biện pháp khắc phục kịp thời.
 • Giám sát chất lượng sản phẩm: MES giúp theo dõi và giám sát chất lượng sản phẩm trong từng giai đoạn sản xuất. Để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và đồng nhất.
 • Phân tích dữ liệu sản xuất: MES thu thập và phân tích dữ liệu sản xuất, cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động sản xuất. Giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định quản lý sáng suốt và hiệu quả hơn.

Quản lý tài nguyên sản xuất

 • Quản lý nhân công: MES giúp phân bổ nhân công hợp lý, đảm bảo nguồn nhân lực sẵn sàng cho sản xuất. Từ đó giúp tăng năng suất lao động.
 • Quản lý máy móc thiết bị: MES giúp theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ. Giúp giảm thiểu hỏng hóc và tăng tuổi thọ của máy móc thiết bị.
 • Quản lý nguyên vật liệu: MES giúp theo dõi và quản lý việc sử dụng nguyên vật liệu trong suốt quá trình sản xuất. Giúp doanh nghiệp xác định những khu vực lãng phí và có biện pháp khắc phục.

Báo cáo và phân tích

 • Cung cấp các báo cáo chi tiết về hiệu quả hoạt động sản xuất: MES cung cấp các báo cáo chi tiết về hiệu suất sản xuất, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất,… Giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất và đưa ra biện pháp cải tiến.
 • Phân tích dữ liệu sản xuất: MES giúp phân tích dữ liệu sản xuất, cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về xu hướng thị trường. Nhu cầu khách hàng,… Giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược phù hợp.
Báo cáo tổng quan nhà máy
Báo cáo tổng quan nhà máy

Lựa chọn phần mềm lập kế hoạch sản xuất (MES) phù hợp

Xác định nhu cầu và mục tiêu

Trước khi bắt đầu tìm kiếm phần mềm MES, điều quan trọng là bạn cần xác định rõ ràng nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp. Bạn cần trả lời các câu hỏi sau:

 • Doanh nghiệp đang gặp vấn đề gì trong quy trình sản xuất hiện tại?
 • Bạn mong muốn phần mềm MES sẽ giúp giải quyết những vấn đề gì?
 • Mục tiêu cụ thể của bạn khi triển khai phần mềm MES là gì?

Nghiên cứu các nhà cung cấp phần mềm lập kế hoạch sản xuất

Có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm MES trên thị trường, mỗi nhà cung cấp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng các nhà cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp uy tín. Sẽ giúp doanh nghiệp thành công trong triển khai phần mềm MES.

Đánh giá các tính năng của phần mềm MES

 • Doanh nghiệp cần đánh giá các tính năng của phần mềm MES dựa trên nhu cầu cụ thể của mình. Một số tính năng quan trọng cần cân nhắc bao gồm:
 • Lập kế hoạch và quản lý sản xuất
 • Theo dõi và giám sát quy trình sản xuất
 • Quản lý tài nguyên sản xuất
 • Tích hợp với các hệ thống khác
 • Báo cáo và phân tích

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM.

VPGD: VT09-BT02 – KĐT Xa La – Hà Đông – Hà Nội.

MST: 01 05 158 192

Website: https://vnatech.com.vn

Email: contact@vnatech.com.vn

Hotline: 0903 418 369 / 0977 550 085

ĐT: 024 668 3 261 / 098 311 7863

Chúng tôi có giải pháp toàn diện cho bạn

Giúp bạn giải quyết các bài toán gặp phải trong quá trình sản xuất là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng tôi.

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn xây dựng các giải pháp công nghệ từ cục bộ đến toàn hệ thống.

image
  Contact Me on Zalo