Sản phẩm &
Dịch vụ

Tủ điều khiển công nghiệp

VNA thiết kế và lắp đặt các tủ điều khiển, tủ phân phối công nghiệp.

Robot vận chuyển trong nhà máy

AGV cấp và thu hàng tự động trong các nhà máy công nghiệp.

Đào tạo nhân lực

VNA tự đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

Hotline: 0903 418 369 - 0977 55 00 85 
Phone: 024 668 33 261