Sản phẩm của VNATECH
đến với nhà máy như thế nào?

Tiếp nhận yêu cầu - Khảo sát thực tế1

Tiếp nhận yêu cầu - Khảo sát thực tế

Xây dựng giải pháp - Dự toán2

Xây dựng giải pháp - Dự toán

Triển khai hệ thống3

Triển khai hệ thống

Vận hành - Bàn giao4

Vận hành - Bàn giao

Khảo sát thực tế

Khi khách hàng có nhu cầu và liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cử kỹ sư đến nhà máy để khảo sát thực tế tại nhà máy, ghi lại các yêu cầu một cách chính xác của phía nhà máy. Để xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang tính phù hợp, hiệu quả thiết thực và tối ưu nhất cho nhà máy.

Xây dựng giải pháp - Dự toán

Sau khi khảo sát thực tế ghi lại các yêu cầu của nhà máy. Các kỹ sư và chuyên gia giải pháp của chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp tối ưu, đồng thời tính toán chi phí rồi đưa ra dự toán chi phí tiết kiệm nhất cho khách hàng.

Triển khai hệ thống

Ngay khi khách hàng đồng ý với giải pháp và hoàn thành các thủ tục cần thiết. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ triển khai và lắp đặt hệ thống tại nhà máy.

Vận hành - Bàn giao - Bảo trì hệ thống

Chúng tôi cử chuyên gia của công ty xuống vận hành và đồng thời bàn giao hệ thống tại nhà máy. Trong quá trình vận hành chạy thử tại nhà máy, chúng tôi ghi nhận những đóng góp của khách hàng về những điểm chưa tối ưu của hệ thống và cho chỉnh sửa một cách tối ưu nhất với mục đích sử dụng của khách hàng. Sau khi bàn giao hệ thống, trong quá trình vận hành có xảy ra lỗi hệ thống chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 24h để khắc phục sự cố. Đảm bảo hệ thống của khách hàng luôn được vận hành một cách liên tục hiệu quả nhất.

Chúng tôi cung cấp giải pháp tổng thể cho nhà máy thông minh của bạn. Các hệ thống máy móc, robot được liên kết với nhau nhịp nhàng theo các kịch bản chương trình tối ưu cho quy trình sản xuất sản phẩm của nhà máy của bạn.

Hotline: 0903 418 369 - 0977 55 00 85 
Tel: 024 668 33 261