VNA viết tắt của cụm từ Viet Nam Automation( Tự Động Hóa Việt Nam) với triết lý kinh doanh – Công Nghệ Cho Tương lai! – VNA đang từng bước ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến nhất vào vục vụ cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của con người làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn. Được sáng lập bởi những kỹ sư trong nghành tự động hóa Việt Nam, với khát vọng không tưởng là đưa nghành tự động hóa Việt Nam phát triển ngang tầm với thế giới. Bỏ qua những rào cản công nghệ, vượt qua những khó khăn của một đất nước có nền công nghệ đi chậm hơn thế giới cả thế kỷ, VNA tự hào chung tay góp sức xây dựng nền móng cho ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam bằng một hướng đi hoàn toàn đúng đắn – VNA kế thừa những thành tựu công nghệ của thế giới, sáng tạo và phát triển công nghệ của riêng mình theo hướng thiết thực cho cuộc sống của con người. VNA đang triển khai những công nghệ nhằm tự động hóa quá trình sản xuất - giải phóng sức lao động của con người, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm với những sản phẩm và giải pháp cụ thể: Hệ thống điều khiển, giám sát và quản lý sản xuất tự động: Là một hệ thống điều khiển, giám sát hoạt động sản xuất công nghiệp một cách toàn diện, từ điều khiển băng tải tự động đến giám sát, hiển thị những vị trí lỗi trên dây chuyền sản xuất, theo dõi kế hoạch sản suất, theo dõi tiến độ sản xuất, theo dõi hiệu suất làm việc, thời gian dừng băng tải, thời gian sảy ra sự cố…Toàn bộ quá trình hoạt động của dây chuyền được theo dõi và giám sát trên màn hình giám sát trung tâm, mọi thông số quan trọng của quá trình sản xuất đều được máy tính kiểm soát và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Người quản lý hoàn toàn có thể truy cập và xem các báo cáo tự động dạng số liệu(Excel…) Dạng biểu đồ(Chart…). Bảng điện tử theo dõi tiến độ sản xuất: Là một hệ thống bảng điện tử theo dõi, giám sát năng suất, tiến độ sản suất, kế hoạch sản xuất…sử dụng công nghệ LED số để đưa ra những báo cáo và đánh giá về tình hình sản xuất một cách khách quan và trung thực từ đó ban lãnh đạo và các cán bộ phận điều hành nhà máy có những chính sách, kế hoạch và cải tiến để nâng cao hiệu suất sản xuất, năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tối ưu hiệu suất lao động, lợi nhuận của công ty và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm của công ty mình. Bảng điện tử đếm sản phẩm: Là một hệ thống bảng điện tử đếm sản phẩm đã hoàn thành(hoặc sản phẩm lỗi) của người công nhân, hoặc đếm sản phẩm của máy tự động, dây chuyền tự động, hiển thị một cách trực quan, rõ ràng, giúp người quản lý có thể quản lý và vận hành sản xuất một cách hiệu quả. Bảng điện tử dùng cho các ứng dụng dân dụng và công nghiệp khác: Bảng giám sát bãi đỗ xe tự động, bảng giám sát tình trạng kho hàng, bảng theo dõi nhiệt độ, bảng theo dõi độ ẩm,bảng giám sát tình trạng máy… Là một hệ thống bảng điện tử led ứng dụng trong việc giám sát theo dõi các thông số cần thiết trong dân dụng và công nghiệp. Ngoài ra VNA – Technical Training – (VNA – Đào Tạo Công Nghệ –)Còn triển khai thêm mảng đào tạo công nghệ điện tử tự động hóa nhằm trang bị kỹ thuật và kiến thức thực tế cho những kỹ sư trẻ mới ra trường, nâng cao trình độ cho các kỹ sư đang làm việc tại các nhà máy.

VNA viết tắt của cụm từ Viet Nam Automation( Tự Động Hóa Việt Nam) với triết lý kinh doanh – Công Nghệ Cho Tương lai! – VNA đang từng bước ứng dụng và phát triển những công nghệ tiên tiến nhất vào vục vụ cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của con người làm cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.

Được sáng lập bởi những kỹ sư trong nghành tự động hóa Việt Nam, với khát vọng không tưởng là đưa nghành tự động hóa Việt Nam phát triển ngang tầm với thế giới.

Bỏ qua những rào cản công nghệ, vượt qua những khó khăn của một đất nước có nền công nghệ đi chậm hơn thế giới cả thế kỷ, VNA tự hào chung tay góp sức xây dựng nền móng cho ngành công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam bằng một hướng đi hoàn toàn đúng đắn – VNA kế thừa những thành tựu công nghệ của thế giới, sáng tạo và phát triển công nghệ của riêng mình theo hướng thiết thực cho cuộc sống của con người.

VNA đang triển khai những công nghệ nhằm tự động hóa quá trình sản xuất – giải phóng sức lao động của con người, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm với những sản phẩm và giải pháp cụ thể:

Hệ thống điều khiển, giám sát và quản lý sản xuất tự động: Là một hệ thống điều khiển, giám sát hoạt động sản xuất công nghiệp một cách toàn diện, từ điều khiển băng tải tự động đến giám sát, hiển thị những vị trí lỗi trên dây chuyền sản xuất, theo dõi kế hoạch sản suất, theo dõi tiến độ sản xuất, theo dõi hiệu suất làm việc, thời gian dừng băng tải, thời gian sảy ra sự cố…Toàn bộ quá trình hoạt động của dây chuyền được theo dõi và giám sát trên màn hình giám sát trung tâm, mọi thông số quan trọng của quá trình sản xuất đều được máy tính kiểm soát và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Người quản lý hoàn toàn có thể truy cập và xem các báo cáo tự động dạng số liệu(Excel…) Dạng biểu đồ(Chart…).

Bảng điện tử theo dõi tiến độ sản xuất: Là một hệ thống bảng điện tử theo dõi, giám sát năng suất, tiến độ sản suất, kế hoạch sản xuất…sử dụng công nghệ LED số để đưa ra những báo cáo và đánh giá về tình hình sản xuất một cách khách quan và trung thực từ đó ban lãnh đạo và các cán bộ phận điều hành nhà máy có những chính sách, kế hoạch và cải tiến để nâng cao hiệu suất sản xuất, năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tối ưu hiệu suất lao động, lợi nhuận của công ty và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm của công ty mình.
Bảng điện tử đếm sản phẩm: Là một hệ thống bảng điện tử đếm sản phẩm đã hoàn thành(hoặc sản phẩm lỗi) của người công nhân, hoặc đếm sản phẩm của máy tự động, dây chuyền tự động, hiển thị một cách trực quan, rõ ràng, giúp người quản lý có thể quản lý và vận hành sản xuất một cách hiệu quả.

Bảng điện tử dùng cho các ứng dụng dân dụng và công nghiệp khác: Bảng giám sát bãi đỗ xe tự động, bảng giám sát tình trạng kho hàng, bảng theo dõi nhiệt độ, bảng theo dõi độ ẩm,bảng giám sát tình trạng máy… Là một hệ thống bảng điện tử led ứng dụng trong việc giám sát theo dõi các thông số cần thiết trong dân dụng và công nghiệp.
Ngoài ra VNA – Technical Training – (VNA – Đào Tạo Công Nghệ –)Còn triển khai thêm mảng đào tạo công nghệ điện tử tự động hóa nhằm trang bị kỹ thuật và kiến thức thực tế cho những kỹ sư trẻ mới ra trường, nâng cao trình độ cho các kỹ sư đang làm việc tại các nhà máy.